head1

Over Ardente Advies en Opleidingen

Ardente is een door het CBR erkend advies- en opleidingsbedrijf.

Het bedrijf zoals nu aan u gepresenteerd staat, Rob van de Kant aan het roer.

Rob van de Kant:

Mijn eerste stappen in opleidingen land heb ik gezet middels BTO (Buro Transportopleidingen).
Na mijn studie te hebben afgerond, ben ik gestart bij BTO en heb aan de wieg gestaan van wat uitgegroeid is tot een prachtig bedrijf. In de jaren 90 is dit bedrijf overgenomen door Start en daarna weer
doorverkocht. Bij de Pedagogische Technische Hogeschool heb ik mijn lesbevoegdheid gehaald. Beter bekend als Hogeschool Fontys. Ik ben werkzaam geweest als docent en later als hoofddocent. Alle trainingen die ik geef, heb ik zelf gedaan en uiteraard heb ik de examens gehaald.

Copyright 2016 © Ardente. Alle rechten voorbehouden.