head1

Veiligheidsadviseur wegtransport

Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.

Voor wie is de opleiding veiligheidsadviseur wegtransport

Medewerkers die belast zijn met preventie van risico’s op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De preventie richt zich op de veiligheid van personen, bezittingen en milieu. Met ‘vervoer’ wordt bedoeld het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en de bijbehorende laad- en loswerkzaamheden.

De functie van adviseur mag ook door de bedrijfsleider, door een persoon die binnen de onderneming andere taken vervult of door een persoon die niet tot de onderneming behoort worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de betrokkene zijn taken als adviseur daadwerkelijk kan vervullen.

Doel van de opleiding veiligheidsadviseur wegtransport

De adviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider, de taak om binnen de grenzen van de activiteiten van de onderneming, alle mogelijke middelen en maatregelen te zorgen dat deze activiteiten binnen de regelgeving en veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. Deelnemers leren algemene preventie- en veiligheidsmaatregelen te nemen rond het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook leren zij de wetgeving, behorende bij het wegvervoer, toepassen.

De Veiligheidsadviseur heeft de volgende taken:

 1. Identificerende taak
 2. Adviseren taak t.a.v. aanschaf voertuigen waar gevaarlijke stoffen mee worden vervoerd.
 3. Veiligheidstaak bv. het opzetten van passende noodprocedures
 4. Controlerende taak
 5. Rapporterende taak

Programma

De inhoud van deze opleiding is afgestemd op de Europese exameneisen vermeld in het ADR en behandeld ook de meldingen zoals voorgeschreven in artikel 47 van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en wordt aandacht besteed aan de inhoud van de jaarlijkse rapportage. De opleiding bestaat uit een gemeenschappelijk deel en een deel voor de modaliteit Wegvervoer. Aan de hand van praktijkcases wordt de cursist geleerd om op accurate wijze om te gaan met de wetgeving. Hierbij wordt de structuur van het Wegvervoer uitvoerig behandeld. Door het leren omgaan met de wetgeving is de cursist verzekerd dat hij zijn adviserende en controlerende taken uit kan voeren.

Inhoud van de opleiding geconditioneerd vervoer en voedselveiligheid

 • Nederlandse wetgeving en bepalingen, ADR
 • Algemene voorschriften, Veiligheid
 • Classificatie, Identificatie
 • Verpakkingen
 • Procedures voor verzending
 • Voorschriften, constructie en de beproevingen van verpakkingen, IBC’s, LP’s, en tanks
 • Voorschriften vervoer, laden, lossen en behandeling
 • Voorschriften bemanning, uitrusting en exploitatie van het voertuig en documenten
 • Voorschriften constructie en goedkeuring van voertuigen.
 Opleidingsduur:

Vijf dagen (één lesdag per week) Bunnik of in bedrijf.

 Start: Zie planning
 Vooropleiding:

Mbo-niveau. Enige werkervaring met het vervoer en/of opslag van gevaarlijke stoffen is gewenst.

 Groepsgrootte: Maximaal 20 personen.
 Opleidingsplaats :

In Bunnik, op locatie of aan het bedrijf (een door het CCV goedgekeurde locatie).

 Te behalen: Deelnemers sluiten de opleiding af met een schriftelijk examen Veiligheidsadviseur, afgenomen door CBR/CCV. Bij een voldoende resultaat ontvangen zij het Europees erkende certificaat Veiligheidsadviseur. Het certificaayt heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.
 Bijzonderheden:

Deelnemers moeten tijdens de opleiding beschikken over een eigen exemplaar van het voorschrift VLG/ADR inclusief de Index Gevaarlijke Stoffen.

 Examen

* Examenvorm: Digitaal (touchscreen) meerkeuze
* Aantal vragen: 30 meerkeuzevragen en 10 meerkeuzevragen gekoppeld aan een case per modaliteit
* Slaagnorm:
- 70% voor de meerkeuzevragen (minimaal 21 van de 30 vragen goed)
- 70% voor de case (minimaal 7 van de 10 vragen goed)
* Duur: 135 minuten per modaliteit
* Meenemen naar examen:
- een geldig identiteitsbewijs
- de oproep voor het examen (voor specifieke benodigdheden tijdens het examen raden wij u aan de oproep goed door te lezen)

Verlengingsexamen Veiligheidsadviseur

* Examenvorm: Digitaal (touchscreen) meerkeuze
* Aantal vragen: 40
* Slaagnorm: 70% (minimaal 28 van de 40 vragen goed)
* Duur: 120 minuten per modaliteit
* Meenemen naar het examen:
- een geldig identiteitsbewijs
- een geldig certificaat
- de oproep voor het examen

Copyright 2016 © Ardente. Alle rechten voorbehouden.