head1

Veilig werken met gevaarlijke stoffen standaard opleiding

Het omgaan met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s tot een minimum te beperken, is veilig werken van groot belang.

Voor wie is de opleiding veilig werken met gevaarlijke stoffen

Bedrijven waar werkzaamheden met gevaarlijke stoffen voor komen. Medewerkers belast met de ontvangst, inslag en uitslag van de gevaarlijke goederen in het magazijn van een productie- en/of handelsbedrijf. Ook geschikt voor medewerkers die gevaarlijke stoffen laden of lossen en in dienst zijn van de afzender, wegvervoerder, expediteur of cargadoor. Voor de personen die met deze stoffen werken is het noodzakelijk dat zij goed op de hoogte zijn van de veiligheid – en bedrijfsvoorschriften en deze bewust en op een verantwoordelijke manier toepassen.

Zowel de veiligheid als de kosten kunt u positief beïnvloeden door uw medewerkers een praktische opleiding “Veilig werken met gevaarlijke stoffen” te laten volgen. Bovendien is de werkgever verplicht in het kader van de Arbowet AI 31 de kennis van de betreffende werknemers op peil te houden.

Doel van de opleiding veilig werken met gevaarlijke stoffen

Bewust worden van de gevaren op grond van Gevaars-eigenschappen en CMR stoffen en theoretische kennis. Vaardigheden opdoen, om veilig, verantwoord en efficiënt met deze stoffen om te kunnen gaan. Aansluiten bij de dagelijkse praktijk zodat het geleerde direct inzetbaar is. Verpakkingen van gevaarlijke stoffen op de juiste wijzen etiketteren en zorgen voor een goede administratie. Daarnaast wordt geleerd hoe te handelen bij calamiteiten zoals ongevallen, lekkage en brand.

Doelgroep

Medewerkers die werken met gevaarlijke goederen of deze ontvangen, laden, lossen, verplaatsen en/of opslaan.

Inhoud van de opleiding veilig werken met gevaarlijke stoffen

 • • Gevaren klassen etiketten (ADR, GHS)
 • CMR Stoffen
 • PGS 15 opslag van gevaarlijke stoffen
 • Wet en regelgeving, en toezicht
 • Behandeling van de Werk Plek Instructiekaarten (WIK)
 • Behandeling van de Veiligheidsinformatiebladen (VIB)
 • Procedure Ontvangst gevaarlijke stoffen
 • Controlelijst binnenkomende materialen
 • Werkplek – Procedure ontvangen / lossen gevaarlijke stoffen
 • GHS/CLP etiketten, H, P en EUH zinnen (A, R en S)
 • Praktijk opdracht(en)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Kleine blusmiddelen
 • Case
 Opleidingsduur: Standaard 1 dag.
Voor herhaling kan 1 dagdeel volstaan.
 Start: Zie planning
  Vooropleiding:

Vmbo-niveau is gewenst

 Groepsgrootte: Maximaal 20 personen.
 Opleidingsplaats : Bunnik of in-company
 Te behalen: Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een Ardente certificaat Veilig werken
met Gevaarlijke stoffen.
 Bijzonderheden: Ook ‘s avonds en zaterdag zijn er mogelijkheid om de opleiding te volgen. Benodigdheden van de kandidaten voor de gegevens op het certificaat: Naam en voorletters, geboorte datum en geboorte plaats.

Copyright 2016 © Ardente. Alle rechten voorbehouden.