head1

PGS 15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 15 geeft de richtlijnen aan voor bedrijven betreft het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen. Aan het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen worden door de wet steeds strengere eisen gesteld.

Dit alles staat beschreven in de PGS-15-richtlijnen. Alle bedrijven met verpakte gevaarlijke stoffen in opslag moeten voldoen aan deze richtlijnen.

In deze richtlijnen wordt ingegaan op brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING VEILIG WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

Voor bedrijven en hun medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen en daarmee de kennis moeten hebben in de opgestelde PGS-15-richtlijnen. De opleiding is ook geschikt voor medewerkers die betrokken zijn bij de bouw of herinrichting van een magazijn waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Zowel de veiligheid als de kosten kunt u positief beïnvloeden door uw medewerkers een praktische opleiding “Veilig werken met gevaarlijke stoffen” te laten volgen. Bovendien is de werkgever verplicht in het kader van de Arbowet AI 31 de kennis van de betreffende werknemers op peil te houden.

DOEL VAN DE OPLEIDING VEILIG WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

 • op basis van de indeling van gevaarlijke stoffen een analyse maken van het aanwezige assortiment

 • de scheidingseisen voor gevaarlijke stoffen op juiste wijze toepassen

 • juiste maatregelen nemen voor het opslaan van verpakte gevaarlijke goederen

 • hun organisatie checken op het gebruik van de PGS-15-voorschriften

 • zorgen voor veiligheid bij opslag van gevaarlijke stoffen

Doelgroep

Medewerkers van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en uitrusting in een opslag ruimte waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Inhoud van de opleiding veilig werken met gevaarlijke stoffen

 • Wet- en regelgeving

 • Algemeen

 • Karakterisering van gevaarlijke stoffen

 • Bouwkundige voorzieningen

 • Opslagvoorzieningen groter dan 10 000 kg

 • Voorzieningen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

 • Brandbestrijding

 • Gebruik en veiligheid van de inrichting

 • Opslag van gasflessen

 • Opslag van spuitbussen en gaspatronen

 • Opslag verpakte gevaarlijke stoffen klasse 4.1, 4.2 en 4.3

 • Opslag van een beperkte hoeveelheid organische peroxiden

 • Voorschriften voor de opslag van (tank)containers

Tijdens de training worden er een aantal praktijkopdrachten uitgewerkt vanuit de eigen praktijk. Daarbij gaat de docent nader in op de juiste toepassing van PGS-15-richtlijnen. 

  Opleidingsduur: Standaard 2 dagen of 4 dagdelen.
Voor herhaling kan 1 dag of 2 dagdelen volstaan.
  Start: Zie planning
  Vooropleiding:

Vmbo-niveau is gewenst

  Groepsgrootte: Maximaal 20 personen.
  Opleidingsplaats : Bunnik of in-company
  Te behalen:

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een Ardente certificaat

PGS 15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
  Bijzonderheden: Ook ‘s avonds en zaterdag zijn er mogelijkheid om de opleiding te volgen. Benodigdheden van de kandidaten voor de gegevens op het certificaat: Naam en voorletters, geboorte datum en geboorte plaats.
 Toets

Aan het eind van de opleiding zal er een toets worden afgenomen.

Deze bestaat uit 30 meerkeuze vragen en 2 cases.

 

 

Copyright 2016 © Ardente. Alle rechten voorbehouden.