head1

Specialisatie tank vervoer

Voor wie is de opleiding specialisatie tank vervoer

Bestuurders van voertuigen waarmee gevaarlijke stoffen over de weg worden vervoerd in een tankwagen  en tankcontainers:
Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren met een tankwagen  en tankcontainers in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat basis met de aantekening tankvervoer.

Doel van de opleiding specialisatie tank vervoer

Het opdoen van voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om een zo veilig mogelijk vervoer van gevaarlijke stoffen met een tankwagen en/of tankcontainer volgens de voorschriften te laten plaats vinden.
Het vervoer adequaat begeleiden, rekening houdend met de eigenschappen van het te
vervoeren product. Zorg dragen voor een juiste administratieve afhandeling van het vervoer. Juiste maatregelen nemen bij calamiteiten (brand, lekkage, ongevallen).

Inhoud van de opleiding specialisatie tank vervoer

Het programma is afgestemd op de exameneisen van het CBR/CCV. De opleiding voldoet aan de Europese eisen die zijn gesteld aan opleidingsinstituten zoals dit in het ADR (8.2) is opgenomen.

 • Soorten tanks
 • Veiligheidsvoorzienegen op druktanks
 • Uitrustingstukken op druktanks
 • Uitrustingstukken op atmosferische tanks
 • Kennis van de diverse laad en lossystemen
 • De control inrichtingen van tanks
 • Keuringen
 • Kenmerkingen van voertuigen
 • Bijlage 3.2     
Opleidingsduur:

Basis en tank: 4 - dagen waarvan 0,5 voor de praktijk training (= 21 uur voor de nascholing). Herhaling/code 95 = 14 uur

Start:

Zie planning.

Vooropleiding:

Basis opleiding gevaarlijke stoffen

Groepsopleiding:

Voor een vast bedrag per dag en los het lesmateriaal en examen.

Groepsgrootte:

Maximaal 20 personen.

Opleidingsplaats :

In Bunnik, op locatie of aan het bedrijf (een door het CCV goedgekeurde locatie).

Examen tankvervoer:

* Examenvorm: Digitaal (touchscreen) meerkeuze
* Aantal vragen: 15 (10 gesloten vragen Tankvervoer algemeen en 1 case van 5 vragen)
* Slaagnorm: 11 vragen goed
* Duur: 30 minuten
* Uitslag: Via een toelichting
* Aanvraag examen: Via Ardente
* Examen extra tijd / individueel voorleesexamen: Onder voorwaarden

Toelatingseisen voor het examen:

Een geldig identiteitsbewijs en examen oproep.

Te behalen:

Het ADR vakbekwaamheid certificaat is 1 jaar geldig.

Bijzonderheden:

De opleiding kan ook in bedrijf gegeven worden. Offerte op aanvraag.
Het CCV stelt een minimum aantal lesuren verplicht die een kandidaat moet volgen. Dit houdt in dat de kandidaat verplicht is de volledige opleiding aanwezig te zijn. Wordt hier niet aan voldaan, dan heeft CCV het recht om de kandidaat uit te sluiten van het examen. Bij controle van het CCV moet een ieder zich kunnen identificeren de kandidaat dient dus elke lesdag een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

Certificering:

De volgende modules worden onderscheiden:

 • Basis en herhalingsopleiding Basis
 • Tankvervoer en herhalingsopleiding Tankvervoer
 • Klasse 1 ontplofbare stoffen en herhalingsopleiding Klasse 1
 • Klasse 7 radioactieve stoffen en herhalingsopleiding Klasse 7.
Nascholing:

Deze opleiding is door CCV gecertificeerd voor Nascholing chauffeurs (code 95). U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. Onder vermelding van code 95 -401 (4)(7 uur)

Benodigdheden bij inschrijving::

Een volledig ingevuld inschrijfformulier en een (goed leesbare) kopie van het rijbewijs of ander geldig legitimatiebewijs. (U mag de pasfoto en het Burgerservicenummer door strepen) Bij het examen en tijdens de lessen dient de kandidaat altijd in het bezit te zijn van: Een geldig identiteitsbewijs.

Pasje

Als u slaagt voor één of meerdere ADR modules, ontvangt u een ADR certificaat van CCV. 
Kandidaten die examen doen of slagen, krijgen een certificaat met het formaat van een credit card. Dit pasje moet voorzien zijn van een pasfoto en handtekening.
Om snel na het examen in het bezit te zijn van de ADR pas en gevaarlijke stoffen te kunnen vervoeren, kan het pasje al voor het examen aangevraagd worden.

Hoe dient u de aanvraag in voor het ADR-pasje?
1. U kunt het pasje aanvragen met dit aanvraagformulier.
2. Het ingevulde formulier kan alleen per post naar CCV gestuurd worden. Aanvragen via de mail kunnen wij helaas niet behandelen.

Copyright 2016 © Ardente. Alle rechten voorbehouden.