head1

Specialisatie klasse 1 ontplofbare stoffen

Voor wie is de opleiding specialisatie klasse 1 ontplofbare stoffen

Op grond van het ADR-verdrag moeten bestuurders van voertuigen waarmee ontplofbare stoffen over de weg worden vervoerd die zich verder hebben gespecialiseerd in het vervoer van ontplofbare stoffen. Deze bestuurders moeten in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat basis en met de aantekening Klasse 1 ontplofbare stoffen. 

Voor chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren in ‘kleine hoeveelheden’ (onder de ‘1000 punten’ grens), is dit Certificaat niet verplicht. 

Doel van de opleiding specialisatie klasse 1 ontplofbare stoffen

Het programma is afgestemd op de exameneisen van het CBR/CCV. De opleiding voldoet aan de Europese eisen die zijn gesteld aan opleidingsinstituten zoals dit in het ADR (8.2) is opgenomen.

Inhoud van de opleiding specialisatie klasse 1 ontplofbare stoffen

Het programma is afgestemd op de exameneisen van het CBR/CCV. De opleiding voldoet aan de Europese eisen die zijn gesteld aan opleidingsinstituten zoals dit in het ADR (8.2) is opgenomen.

  • Risico’s verbonden aan ontplofbare stoffen en voorwerpen
  • Voorschriften voertuigen bij het vervoer van klasse 1
  • Regels tijdens het vervoer
  • Voorkomen van ongevallen en bestrijding daarvan
Opleidingsduur:

Basis opleiding en klasse 1 ontplofbare stoffen in combinatie met klasse 7 radioactieve stoffen 4 dagen. Wordt de opleiding ontplofbare stoffen alleen gevolgd dan is de opleiding 1 dag.                                                                    

Herhaling/code 95 = 14 uur.

Start: Zie planning.
Vooropleiding: Basis opleiding gevaarlijke stoffen
Groepsopleiding: Voor een vast bedrag per dag en los het lesmateriaal en examen.
Groepsgrootte: Maximaal 20 personen.
Opleidingsplaats : In Bunnik, op locatie of aan het bedrijf (een door het CCV goedgekeurde locatie).
Examen ontplofbare stoffen: * Examenvorm: Digitaal (touchscreen) meerkeuze
* Aantal vragen: 15 vragen
* Slaagnorm: 11 vragen goed
* Duur: 30 minuten
* Uitslag: Via een toelichting
* Aanvraag examen: Via Ardente
* Examen extra tijd / individueel voorleesexamen: Onder voorwaarden
Toelatingseisen voor het examen: Een geldig identiteitsbewijs en examen oproep
Te behalen: Het ADR vakbekwaamheid certificaat met aantekening vervoer van explosieve stoffen is 1 jaar geldig
Bijzonderheden: De opleiding kan ook in bedrijf gegeven worden. Offerte op aanvraag. 
Het CCV stelt een minimum aantal lesuren verplicht die een kandidaat moet volgen. Dit houdt in dat de kandidaat verplicht is de volledige opleiding aanwezig te zijn. Wordt hier niet aan voldaan, dan heeft CCV het recht om de kandidaat uit te sluiten van het examen. Bij controle van het CCV moet een ieder zich kunnen identificeren de kandidaat dient dus elke lesdag een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.
Certificering: De volgende modules worden onderscheiden:
  • Basis en herhalingsopleiding Basis
  • Tankvervoer en herhalingsopleiding Tankvervoer
  • Klasse 1 ontplofbare stoffen en herhalingsopleiding Klasse 1
  • Klasse 7 radioactieve stoffen en herhalingsopleiding Klasse 7.
Benodigdheden bij inschrijving Een volledig ingevuld inschrijfformulier en een (goed leesbare) kopie van het rijbewijs of ander geldig legitimatiebewijs. (U mag de pasfoto en het Burgerservicenummer door strepen). Bij het examen en tijdens de lessen dient de kandidaat altijd in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Pasje

Als u slaagt voor één of meerdere ADR modules, ontvangt u een ADR certificaat van CCV. 
Kandidaten die examen doen of slagen, krijgen een certificaat met het formaat van een credit card. Dit pasje moet voorzien zijn van een pasfoto en handtekening.
Om snel na het examen in het bezit te zijn van de ADR pas en gevaarlijke stoffen te kunnen vervoeren, kan het pasje al voor het examen aangevraagd worden.

Hoe dient u de aanvraag in voor het ADR-pasje?
1. U kunt het pasje aanvragen met dit aanvraagformulier.
2. Het ingevulde formulier kan alleen per post naar CCV gestuurd worden. Aanvragen via de mail kunnen wij helaas niet behandelen.

Copyright 2016 © Ardente. Alle rechten voorbehouden.