head1

Basis opleiding gevaarlijke stoffen

Voor wie is de basis opleiding gevaarlijke stoffen

Bestuurders van voertuigen waarmee gevaarlijke stoffen over de weg worden vervoerd:
Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat.
Voor chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren in ‘kleine hoeveelheden’ (onder de ‘1000 punten’ grens), is dit certificaat niet verplicht.

Doel van de basis opleiding gevaarlijke stoffen

Het opdoen van voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om een zo veilig mogelijk vervoer van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften te laten plaats vinden.
Het vervoer adequaat begeleiden, rekening houdend met de eigenschappen van het te vervoeren product. Zorg dragen voor een juiste administratieve afhandeling van het vervoer. Juiste maatregelen nemen bij calamiteiten (brand, lekkage, ongevallen).

Inhoud van de basis opleiding gevaarlijke stoffen

Het programma is afgestemd op de exameneisen van het CBR/CCV. De opleiding voldoet aan de Europese eisen die zijn gesteld aan opleidingsinstituten zoals dit in het ADR (8.2) is opgenomen.

 • Wetgeving gevaarlijke stoffen
 • Documenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Toezicht en controle
 • Gevaarlijke Goederen
 • Natuurkundige begrippen
 • Gevaren klassen
 • Klasse 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • Klasse 2 Gassen
 • Klasse 3 Brandbare vloeistoffen
 • Klasse 4.1 Brandbare vaste stoffen
 • Klasse 4.2 Voor zelfontbrandingvatbare stoffen
 • Klasse 4.3 Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen
 • Klasse 5.1 Oxiderende stoffen
 • Klasse 5.2 Organische peroxiden
 • Klasse 6.1 Giftige stoffen
 • Klasse 6.2 Infectueuze stoffen
 • Klasse 7 Radioactieve stoffen
 • Klasse 8 bijtende stoffen
 • Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
 • Bescherming van het milieu bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Preventie, veiligheidsregels en beschermingsmiddelen
 • Brand en brandbestrijding Brand
 • Kenmerking, etikettering en oranje borden
 • Regels voor de chauffeur bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Voorkomen van ongevallen en bestrijding daarvan
 • Regels voor het vervoer in Nederland
 • Doel en werking van de uitrusting bij het voertuig
 • Verpakkingen, etikettering en kenmerking van het voertuig en container

INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Opleidingsduur:

Basis: 3 dagen incl. de praktijk training (= 14 uur voor de nascholing). Mogelijkheid om 0,5 dag examentraining te volgen.

Start:

Bij voldoende deelname (zie planning).

Vooropleiding:

Vmbo-niveau is gewenst.

Groepsopleiding:

Voor een vast bedrag per dag en los het lesmateriaal en examen.

Groepsgrootte:

Maximaal 20 personen.

Opleidingsplaats :

In Bunnik, op locatie of aan het bedrijf (een door het CCV goedgekeurde locatie).

Examen Basis:
 • Digitaal (touchscreen), meerkeuze
 • Aantal vragen: 25 (15 gesloten vragen algemeen en 2 cases met elk 5 gesloten vragen)
 • Slaagnorm: 18 vragen goed
 • Duur: 45 minuten
 • Uitslag: Toelichting
Toelatingseisen voor het examen:

Een geldig identiteitsbewijs en examen oproep

Te behalen:

Het ADR basis vakbekwaamheid certificaat is 1 jaar geldig.

Bijzonderheden:

De opleiding kan ook in bedrijf gegeven worden. Offerte op aanvraag. 
Het CCV stelt een minimum aantal lesuren verplicht die een kandidaat moet volgen. Dit houdt in dat de kandidaat verplicht is de volledige opleiding aanwezig te zijn. Wordt hier niet aan voldaan, dan heeft CCV het recht om de kandidaat uit te sluiten van het examen. Bij controle van het CCV moet een ieder zich kunnen identificeren de kandidaat dient dus elke lesdag een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

Certificering:

De volgende modules worden onderscheiden:

 • Basis en herhalingsopleiding Basis;
 • Tankvervoer en herhalingsopleiding Tankvervoer;
 • Klasse 1 ontplofbare stoffen en herhalingsopleiding Klasse 1;
 • Klasse 7 radioactieve stoffen en herhalingsopleiding Klasse 7.
Benodigdheden bij inschrijving

Een volledig ingevuld inschrijfformulier en een (goed leesbare) kopie van het rijbewijs of ander geldig legitimatiebewijs. (U mag de pasfoto en het Burgerservicenummer door strepen). Bij het examen en tijdens de lessen dient de kandidaat altijd in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Nascholing

Deze opleiding is door CCV gecertificeerd voor Nascholing chauffeurs (code 95). U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. (herhaalopleiding maximaal 14 uur)

Pasje

Als u slaagt voor één of meerdere ADR modules, ontvangt u een ADR certificaat van CCV. 
Kandidaten die examen doen of slagen, krijgen een certificaat met het formaat van een credit card. Dit pasje moet voorzien zijn van een pasfoto en handtekening.
Om snel na het examen in het bezit te zijn van de ADR pas en gevaarlijke stoffen te kunnen vervoeren, kan het pasje al voor het examen aangevraagd worden.

Hoe dient u de aanvraag in voor het ADR-pasje?
1. U kunt het pasje aanvragen met dit aanvraagformulier.
2. Het ingevulde formulier kan alleen per post naar CCV gestuurd worden. Aanvragen via de mail kunnen wij helaas niet behandelen.

 

Copyright 2016 © Ardente. Alle rechten voorbehouden.