head1

Geconditioneerd vervoer en voedselveiligheid

Voor wie is de opleiding geconditioneerd vervoer en voedselveiligheid

Voor chauffeurs, planners en magazijn bedienden die geconditioneerde producten vervoeren plannen en bewerken. Het vervoer van bederfelijke goederen stelt bijzondere eisen. Ook tijdens het behandelen, laden en lossen. Als medewerker moet u op de hoogte zijn van de eigenschappen van producten die u behandeld en vervoert. Ook technische kennis van temperatuur van de verschillende productgroepen, de koelings- of verwarmingsinstallaties en de voedselveiligheidseisen zijn essentieel voor de behandeling van bederfelijke goederen.

Doel van de opleiding geconditioneerd vervoer en voedselveiligheid

Cursisten leren alles wat nodig is om de kwaliteit bij bederfelijke goederen te waarborgen. Wat er nodig is om een conditioneringsketen zo gesloten mogelijk te houden en weet de wet- en regelgeving van geconditioneerd vervoer toe te passen.

Inhoud van de opleiding geconditioneerd vervoer en voedselveiligheid

 • Inhoud van de opleiding Geconditioneerd vervoer
 • Internationale en Nationale wetgeving
 • Conditioneringsketen
 • Bederf
 • Hygiëne
 • Gecontroleerde atmosfeer
 • Verpakkingen
 • Documenten
 • Taken van de chauffeur
 • Sierteelt
 • Transport en opslagmiddelen
 • Geconditioneerd vervoer over de weg
 • Carrosserie
 • Mechanische koeling
 • Koeling met stikstof
 • Koeling met eutectische platen en/of buizen
 • Water- en koolzuurijskoeling
 • Verwarmen
Opleidingsduur:

1 dag (= 7 uur)

Start: Zie planning
Vooropleiding: Geen; goede beheersing van de Nederlandse taal.
Groepsopleidingen: Voor een vast bedrag per dag en los het lesmateriaal en examen.
Groepsgrootte: Maximaal 20 personen.
Opleidingsplaats :

In Bunnik, op locatie of aan het bedrijf (een door het CCV goedgekeurde locatie).

Te behalen:

Het Diplomachauffeur geconditioneerd vervoer.

Examen Geconditioneerd vervoer en voedselveiligheid

Ja, via het CBR/CCV.
Om in bezit te komen van het CCV vakdiploma Chauffeur Geconditioneerd Vervoer moet u binnen één jaar slagen voor de examens:

Productkennis en voedselveiligheid

Het examen kent de volgende onderwerpen:

 • De conditioneringsketen;
 • Bederf;
 • Regelgeving en controle;
 • Reiniging en hygiëne;
 • Lading en verpakkingen;
 • Aandachtspunten en problemen tijdens de rit;
 • Aandachtspunten bij het lossen en arbeidsomstandigheden.
Examen Koeltechniek

Het examen kent de volgende onderwerpen:

 • Koeltechniek;
 • Algemene kennis koeltechniek;
 • Carrosserie;
 • Mechanische koeling en –verwarming;
 • Stikstof-, koolzuur-, droogijs- en eutectische koeling;
 • Verwarmen.

Schriftelijk (multiple choice)
Aantal vragen: 35
Slaagnorm 28 vragen goed (80%)
Duur: 55 minuten

Geldigheidsduur:

Bij voldoende resultaat Productkennis & voedselveiligheid en Koeltechniek behaalt men het vakdiploma Chauffeur Geconditioneerd Vervoer, welke onbeperkt geldig is.

Bijzonderheden: De opleiding kan ook in bedrijf gegeven worden. Offerte op aanvraag. Het CCV stelt een minimum aantal lesuren verplicht die een kandidaat moet volgen. Dit houdt in dat de kandidaat verplicht is de volledige opleiding aanwezig te zijn. Wordt hier niet aan voldaan, dan heeft CCV het recht om de kandidaat uit te sluiten van het examen. Bij controle van het CCV moet een ieder zich kunnen identificeren de kandidaat dient dus elke lesdag een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.
Benodigdheden bij inschrijving:

Een volledig ingevuld inschrijfformulier en een (goed leesbare) kopie van het rijbewijs of ander geldig legitimatiebewijs. (U mag de pasfoto en het Burgerservicenummer door strepen). Bij het examen en tijdens de lessen dient de kandidaat altijd in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Nascholing code 95

Deze opleiding is door CCV gecertificeerd voor Nascholing chauffeurs (code 95). U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. Onder vermelding van code 95 - U10‐1 ( 7 uur)

Copyright 2016 © Ardente. Alle rechten voorbehouden.